Skelné vlákno - Supafil Loft 045

Nabídku naší firmy uzavírá materiál vyrobený z panenského vlákna bez pojiva, respektive minerální skelné vlákno. Vhodný pro aplikaci do vnitřních konstrukcí i velice složitých tvarů střech a krovů, půd, obvodových stěn, příček, stropů a podlah. Velice dobré izolační a akustické vlastnosti. Nízké zatížení konstrukce stropu.

Pro realizaci foukané izolace minerálním skelným vláknem používáme materiál s označením Supafil Loft 045.

od 1010 Kč/m3

Technické vlastnosti

   •  součinitel tepelné vodivosti je Ln= 0,044 až 0,036 W/(m/K) (podle objemové hmotnosti – čím vyšší hmotnost, tím nižší součinitel a tím lépe mat. izoluje)

   •  faktor difuzního odporu: μ = 1

   •  třída reakce na oheň A1 – nejlepší třída reakce na oheň

   •  sléhavost – 1%

   •  objemová hmotnost izolace: 12 - 15 kg/m3 (dle použití)

   •  nenasákavý materiál

    Supafil Loft 045-technický list.pdf