Polystyrenové kuličky - Balizol

Jedná se o tepelnou a akustickou izolaci vyráběnou recyklací polystyrenu. Jsou to celé kuličky. Používá se pro izolování vnitřních konstrukcí i velice složitých tvarů střech a krovů, půd, obvodových stěn a příček, stropů a podlah. Ideální pro aplikaci při nemožnosti vstupu do střešních a mezikrokevních prostorů a to realizací pomocí vykružených otvorů z obývaných místností, především v případě SDK konstrukce stropů a příček. Pro svou vlastnost „tekutosti“ lze s určitostí tvrdit, že z několika málo vykružených otvorů je bez tepelných mostů zateplen veškerý prostor za SDK. Nízké zatížení konstrukce stropu. 

Pro realizaci foukné izolace kuličkovým polysterenem využíváme materiál s označením BALIZOL.

790 Kč/m3

Technické vlastnosti 

   •  součinitel tepelné vodivosti: Ln= 0,037W/(m/K)

   •  objemová hmotnost izolace: 13 – 19 kg/m3 (dle použití)

   •  faktor difuzního odporu: μ = 1,2 – 1,5

   •  třída reakce na oheň: E (plamenně hořící částice)

   •  nulová sedavost

   •  zdravotní nezávadnost

   •  odolnost proti hmyzu a škůdcům

    BALIZOL-technický list.pdf

    VIDEOGALERIE ZDE

 

    Fotogalerie