Celulózová izolace - VATIZOL; Climatizer Plus 

Tepelná a akustická celulózová izolace je vyráběná recyklací novinového papíru, drcením a smícháním s přísadami zaručujícími potřebnou odolnost proti ohni, hnilobě, plísni, hmyzu i hlodavcům či vlhkosti. Pomocí aplikačního přístroje se tato izolace realizuje suchou metodou do stropu, podlahy, podkroví, stěny či příčky, ostatně jako u většiny nabízených materiálů. 

Prostřednictvím tohoto materiálu je možné též realizovat stříkanou tepelnou a zvukovou izolaci. Jedná se o speciální mokrou technologii nanášení upravené směsi celulozového materiálu na stěny budov, průmyslových objektů a hal. Tato technologie se uplatňuje hlavně v objektech vyžadujících dodatečné snížení hladiny zvuku.

Pro realizaci celulózové foukané izolace používáme materiály s označením VATIZOL a Climatizer Plus.

od 725 Kč/m3

Technické vlastnosti

   •  součinitel tepelné vodivosti: Ln= 0,038 až 0,039 W/(m/K) 

  •          součinitel tepelné vodivosti-nástřik s pojivem: Ln= 0,042 W/(m/K) 

   •  objemová hmotnost izolace: 30 – 70 kg/m3 (dle použití)

   •  v případě nástřiku s pojivem: až 90 kg/m3

   •  faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 3 

 

CLIMATIZER PLUS- TECHNICKÝ LIST.PDF 

VATIZOL-TECHNICKÝ LIST.PDF